Oferte locuri de munca top

Noua lista a preturilor masei lemnoase, oficiala

Prețurile de referință folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2022, au devenit oficiale prin publicarea în Monitorul Oficial. (lista atasata)

Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute se face la prețuri de referință, pe specii și sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulație a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza prețului pieței, rezultat prin calcularea mediei ultimelor prețuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni.

În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

Peste 270 de apartamente noi, propuse in Bucuresti

Lista cuprinde toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari din Lista speciilor și asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 a Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

Descarcati mai jos Lista prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2022, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus