Oferte locuri de munca top

Noua instructiune pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

Modul de atribuire a contractului de achiziție publică, precum și condițiile atribuirii directe a unui astfel de contract se regăsesc într-o nouă instrucțiune a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial.

Noua instrucțiune vizează modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Prin actul normativ se stabilește că autoritatea contractantă are dreptul de a atribui direct un contract de achiziție publică, persoanei juridice dacă se îndeplinesc cumulativ un număr de trei condiții:

* autoritatea contractantă exercită, individual sau în comun cu alte autorități contractante, asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

* mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

* de regulă, nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate.

Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, unei alte autorități contractante un contract de achiziție publică în cazul în care contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, dacă această cooperare are la  bază exclusiv considerații de interes public și dacă autoritățile contractante participante desfășoară pe piața liberă mai puțin de 20% din activitățile vizate de cooperare.

O persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă poate atribui direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, un contract de achiziție publică autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă. Aceasta dacă nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul. De asemenea,  pot exista forme de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 

Descarcați aici noua Instrucțiune privind achizițiile publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cele mai mari proiecte imobiliare ale anului 2019

Un mare ansamblu imobiliar se extinde

In vecinatatea nord-estica a Capitalei va demara un amplu proiect rezidential

 

Amplu ansamblu rezidential va fi construit pe 5 ha

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus