Solplanet x AeroFix

Noua comune din Ilfov vor avea PUG

Un număr de nouă comune din Ilfov vor beneficia de finanțare pentru realizarea și aprobarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG-uri).

Consiliul Județean Ilfov a aprobat protocoalele cu primăriile din Glina – Ciorogârla, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Mogoșoaia, Snagov, Tunari, Balotești, Cornetu, prin care acestea vor primi finanțare de la bugetul de stat.

”Potrivit datelor oficiale, în județul Ilfov locuiesc  540 de mii de persoane. În teren însă, sunt aproape 2 milioane de locuitori. Asta justifică și ritmul accelerat al construcțiilor din ultimii ani. Iar aceste protocoale vin să traseze o linie unitară în domeniul urbanismului, în Ilfov. Costurile de elaborare a unui plan urbanistic general sunt mari. Este motivul pentru care multe localități nu au. Acum însă, Consiliul Județean Ilfov vine în sprijinul lor, prin aprobarea acestor protocoale”, au arătat reprezentanții CJ Ilfov

În total, finanțare se ridică la 3.771.094 lei, împărțit astfel:

  • Balotești 287.500 lei
  • Ciorogârla 545.020 lei
  • Cornetu 319.515 lei
  • Glina 498.758 lei
  • Grădiștea 109.480 lei
  • Gruiu 1.100.000 lei
  • Jilava 50.000 lei
  • Mogoșoaia 565.250 lei
  • Snagov 170.753 lei
  • Tunari 128.817 lei.

Transferul sumelor pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planului urbanistic general ale localității și a regulamentului local de urbanism se realizează în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer depuse de beneficiarul intermediar, în limita creditelor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și în limita contractului de finanțare încheiat.

UAT-urile vor transmite către Județul Ilfov – Consiliul Județean spre verificare documentațiile recepționate însoțite de PV predare-primire, precum și documentațiile și studiile aferente fazelor anterioare predate și achitate, dacă acestea nu au fost transmise anterior. UAT va pune la dispoziția Județului Ilfov – Consiliul Județean toate documentele justificative privind derularea serviciilor de elaborare și/sau actualizare a planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora, precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

UAT-urile vor vira sumele primate către prestator în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora și va transmite către CJ Ilfov dovada plății.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus