Oferte locuri de munca top

Noua comisie de urbanism a Judetului Ilfov

Componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din Județul Ilfov a fost actualizată (găsiți lista membrilor la finalul știrii).

De asemenea, a fost modificat și completat Regulamentul de Organizare a Comisiei.

Comisia este constituită ca organ consultativ, cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță. Aceasta asigură fundamentarea avizului Arhitectului-șef al județului Ilfov.

De asemenea, Comisia fundamentează din punct de vedere tehnic avizele pentru studiile de fundamentare a strategiilor, politicilor și documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism sau cercetări prealabile.

Ansamblu cu peste 250 de apartamente intra in executie din septembrie

Aceasta este formată din specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele ediliare, transport și alte persoane stabilite prin hotărârea Consiliului Județean Ilfov.

Comisia funcționează în coordonarea Președintelui Județean Ilfov și este compusă dintr-un număr de 17 membri, iar alți 7 sunt membri supleanți.

Domeniile de calificare reprezentate în Comisie sunt: arhitectură, rețele tehnico-ediliare, circulație, protecția mediului, sănătate, gospodărirea apelor, protecție civilă, istorie, construcții, cultură, cadastru și publicitate imobiliară, economie și administrație publică.

 

Vedeti aici Lista membrilor

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus