Oferte locuri de munca top

Nou Regulament privind agrementul tehnic in constructii

 A fost reformulat Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, reformulare ce face obiectul unei Hotărârii adoptată ieri de Guvern.

Actualul regulament era prevăzut în Anexa 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. Dar, oficialii Ministerului Dezvoltării susțin că acesta nu mai corespunde cerinţelor actuale.

Regulamentul cuprinde capitole privind conţinutul agrementului tehnic în construcţii, organizarea activităţii privind agrementul tehnic în construcţii, obligaţii şi răspunderi ale producătorilor, organismelor elaboratoare de agrement tehnic în construcţii, grupelor specializate, comisiilor tehnice de specialitate, conţinutul – cadru al agrementului tehnic în construcţii, al avizului tehnic şi al avizului tehnic de prelungire.

Pentru o folosire mai ușoară a Regulamentului, Ministerul Dezvoltării a propus înlocuirea Anexei 5 – din Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.

Prin Noul Regulament:

* este înlocuită sintagma “agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii” cu sintagma “agrementul tehnic în construcţii”;

* este înlocuită sintagma “Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii” cu sintagma “Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii”, entitate fără personalitate juridică care funcţionează pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale;

* se face precizarea că “încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcţii se efectuează în laboratoare acreditate de un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93; laboratoarele trebuie să fie acreditate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză.”;

* se menționează că “selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (1) în vederea realizării încercărilor şi testelor pe produsele pentru construcţii, este în responsabilitatea organismului elaborator de agremente tehnice în construcţii”;

* este înlocuită sintagma “produsele pentru care s-au eliberat agremente tehnice sunt supuse şi activităţii de certificare de conformitate”cu sintagma “produsele pentru construcţii pentru care s-au elaborat agremente tehnice sunt supuse controlului producţiei în fabrică, în vederea menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante în  procesul  de fabricaţie”;

* este detaliată structura organizatorică a organismelor elaboratoare de agrement tehnic în construcţii, cu menţionarea domeniilor în care funcţionează grupele de specialitate;

* este detaliată structura organizatorică a comisiilor tehnice de specialitate care avizează agrementele tehnice în construcţii;

* se stabilește detaliat conţinutul – cadru al agrementului tehnic în construcţii;

* se detaliază conţinutul – cadru al avizului tehnic;

* se detaliază conţinutul – cadru al avizului tehnic de prelungire.

Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilește atribuţiile şi obligaţiile Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii care are ca principal obiect de activitate aprobarea agrementelor tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii elaborate de organismele de agrement tehnic.

Totodată, Regulamentul susmenţionat stabileşte cadrul normativ general şi principalele elemente metodologice privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii.

 

Revista – Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia octombrie (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

Newsletter – Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

 

Sus