Oferte locuri de munca top

Nou regulament pentru Planul Urbanistic General al Bucurestiului

Noul regulament local de urbanism al Planului Urbanistic General al Municipiului București conține recomandări pentru terenurile limitrofe teritoriului administrativ al Municipiului București. Acest nou regulament urmează să fie aprobat săptămâna aceasta de către Consiliul General al Municipiului București.

Edilii consideră că terenurile limitrofe sunt “importante pentru existența actuală și pentru dezvoltarea corelată a Capitalei cu comunele înconjurătoare”.

Regulamentul precizează că este necesar ca aceste recomandări să fie luate în considerare și confirmate prin Planurile de Amenajare Teritorială ale Aglomerației Urbane și Zonei Metropolitane și prin Planurile Urbanistice Generale reactualizate ale respectivelor comune.

De asemenea, noul regulament urmărește debirocratizarea procedurii de autorizare, dar numai în cazul proiectelor publice finanțate integral de la bugetul local.

Prevederile noului regulament permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale în condițiile legii și ale regulamentului.

În cazul proiectelor publice, finanțate integral de la bugetul local, ce urmează a fi realizate pe o singură parcelă proprietate publică se permite autorizarea directă cu respectarea prevederilor prezentului regulament și cu avizul Arhitectului Șef al Muncipiului București, numai în cazul în care:

– parcela nu este situată în zonă construită protejată sau în zonă de protecție a monumentelor istorice,

– nu sunt necesare modificări ale structurii parcelarului din zona învecinată și nici ale configurației străzilor,

– nu sunt necesare transferuri de terenuri către proprietatea publică,

– nu sunt proiecte de infractructură publică.

Planul Urbanistic General al Muncipiului București a fost elaborat și avizat pentru perioada 1996 -2000.

Descarcati aici Regulamentul local de urbanism (proiect ce urmează să fie aprobat de CGMB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus