Oferte locuri de munca top

Noul regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a constructiilor

Verificatorii de proiecte, experții tehnici, responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier își vor desfășura activitatea în baza unui nou regulament, aflat în prezent în dezbatere publică până pe 2 februarie.

Noul regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor cuprinde prevederi referitoare la activităţile de verificare a proiectelor, de expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor şi de verificare a calităţii lucrărilor executate.

Prevederile noului regulament sunt aplicate inclusiv construcţiilor provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia, precum sprijiniri de construcţii, poduri, căi de comunicaţie, tribune din lemn, ori alte asemenea. Acestea se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.

Se supun prevederilor noului  regulament inclusiv construcţiile pentru organizare de şantier care, după terminarea lucrărilor de bază, sunt folosite drept construcţii definitive în diferite scopuri, precum locuinţe, hoteluri, ateliere ori altele asemenea.

Potrivit proiectului de act normativ, activitățile pe care le prevede regulamentul vor fi efectuate de specialiști cu activitate în construcții, în calitate de:

* Specialiști atestați pentru competențele de verificator de proiect, precum și de expert tehnic, pentru activitățile de verificare a proiectelor și respectiv de expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

* Specialiști autorizați pentru competențele de responsabil tehnic cu execuția, precum și de diriginte de șantier, pentru activitățile de verificare a calității lucrărilor executate.

Specialiștii cu activitate în construcții, în sensul regulamentului, pot fi cetățeni români, precum și cetățeni ai altui stat membru al UE sau al Spațiului Economic European care doresc să acceadă la profesiile reglementate prevăzute de regulament și să le exercite în România.

Printre principalele modificări aduse anul acesta de Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995, referitor la atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştilor cu activitate în construcţii, menționăm:

* introducerea obligativității perfecţionării profesionale continue a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor;

* introducerea sancțiunilor complementare, odată cu aplicarea amenzilor de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.,  respectiv:

  1. Ministerul Dezvoltării Regionale poate dispun, ca sancţiuni complementare, suspendarea certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni sau, după caz, anularea acestuia;
  2. Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. poate dispune ca sancţiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii, suspendarea autorizaţiei specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni sau, după caz, anularea acesteia;
  3. termenul pentru revizuirea actelor normative subsecvente Legii nr. 10/1995, prevăzut în Legea nr. 177/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 /02.VII. 2015, se prorogă cu 5 luni (termenul final fiind 02.02.2017).

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la Ministerul Dezvoltării Regionale, e-mail iulia.matei [@] mdrap.ro sau la numărul de fax 0372.114.569.

 

Citeste proiectul noului regulament de verificare a calității

 

 

 

 

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus