Oferte locuri de munca top

Nou pentru autorizatia de construire lucrari de utilitate publica

Autorizația de construire pentru lucrările de utilitate publică, în toate cazurile, inclusiv pentru construcții noi, în baza actului autorității competente pentru protecția mediului, vor fi emise imediat, în mod similar lucrărilor prevăzute prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Această prevedere urmează să fie aprobată prin Ordonanță de Guvern

Documentaţiile tehnice necesare emiterii autorizației de construire corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie D.E, rapoarte de audit de siguranță rutieră, urmează să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, obținute inițial la faza studiului de fezabilitate.

În plus, proiectul de OG mai precizează că autorizația de construire va fi valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.

 

Descarcati aici proiectul OG

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

 

Sus