Oferte locuri de munca top

Nou: Cum se acorda prefinantarea pentru proiectele POR

Au fost stabilite mai multe prevederi legate de prefinanțarea și mecanismul de plată pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Aceasta în contextul modificărilor legislative realizate în urma aprobării Ordonanței de Urgență nr. 52/2020.

Noile prevederi fac parte din Instrucțiunea POR nr. 154 din 2020.

Prefinanțarea proiectelor finanțate prin POR 2014-2020

Beneficiarii pot solicita prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a proiectului. Aceasta cu condiția să existe contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.

De asemenea, beneficiarii pot solicita prefinanțare în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cererea de prefinanțare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului va fi transmisă împreună cu o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni.

De asemenea, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheletuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia.

Mecanismul cererilor de plată

Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, OI/AM efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, AM POR virează valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.

În termen de maximul 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POR, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la Organismul Intermediar, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.

 

Descărcați aici Instrucțiunea POR nr. 154 din 2020

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 20 ha, pregatite pentru dezvoltarea unui centru comercial

Nou centru comercial, in pregatire, in Capitala

Proiect de ansamblu rezidential, de vanzare

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus