Oferte locuri de munca top

Normele speciale de cadastru pentru armată

Trimble_Total_Station_DR_200_01_(fcm)Lucrările de cadastru realizate de instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale ar putea fi exceptate de la controlul  Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Guvernul a iniţiat în acest sens un proiect de lege ce vizează modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996.

Potrivit normelor NATO, ţările membre au obligaţia să implementeze standardele NATO şi să realizeze informaţiile geografice militare în strictă conformitate cu aceste standarde.

Aceste prevederi contravin Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, potrivit căreia instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale execută cu personal şi mijloace proprii, lucrările de cadastru necesare apărării, conform normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi nu conform normelor tehnice şi standardelor proprii.

În plus pentru executarea acestor lucrări este necesar avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Potrivit Guvernului, o altă problemă este că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este abilitată să constate contravenţii şi poate aplica sancţiuni în ce priveşte lucrările menţionate, ceea ce contravine legislaţiei naţionale privind protecţia informaţiilor clasificate.

Astfel, proiectul de lege iniţiat de Guvern vizează permiterea realizării lucrărilor de geodezie, gravimetrie, topografie şi cartografie necesare asigurării geografice a Armatei României de către instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale pe baza specificaţiilor tehnice şi a standardelor NATO. Lucrările menţionate urmează să poată fi realizate şi în baza normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

De asemenea, proiectul de lege vizează exceptarea instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale de la controlul exercitat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Acest control ar urma să fie exercitat prin structurile proprii.

Legea a fost trimisă spre promulgare pe 3 iunie 2015.

Sus