Oferte locuri de munca top

Normele programului Anghel Saligny: cum va fi obtinuta finantarea

Modalitatea de obținere a finanțării prin programul național de investiții Anghel Saligny a devenit oficială, odată ce normele metodologice ale acestuia au fost publicate în Monitorul Oficial.

Finanțările sunt prevăzute pentru lucrările de alimentări cu apă, sisteme de canalizare și stații de epurare, drumuri publice, poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale.

Pașii pentru obținerea finanțării

Beneficiarii vor transmite, în termen de 45 de zile de la data de 22 septembrie 2021, următoarele documente:

* cererea de finanțare

* devizul general estimativ

* Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliului Județean/Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru obiectivele de investiții realizate prin Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru aprobarea documentelor menționate mai sus

* Hotărârile Consiliilor Locale/Hotărârile Consiliilor Județene pentru aprobarea parteneriatului.

Ministerul Dezvoltării va aproba lista obiectivelor de investiții incluse la finanțare.

După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii vor transmite Ministerului Dezvoltării solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate.

În termen de 20 de zile lucrătoare de la transferul sumelor menționate mai sus, beneficiarii au obligația să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz.

Aproape 39 mil euro pentru o retea de apa-canal, contract semnat

Finanțare prealocată

Fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, în limita următoarelor sume pentru fiecare categorie de
unitate administrativ-teritorială, respectiv subdiviziune a unităților administrativ-teritoriale:
* comune: 4 milioane lei, cu TVA;
* orașe: 7 milioane lei, cu TVA;
* municipii, altele decât reședințele de județ: 10 milioane lei, cu TVA;
* municipii reședințe de județ: 43 milioane lei, cu TVA;
* sectoarele municipiului București: 35 milioane lei, cu TVA;
* județe (reprezentate de consilii județene): 140 milioane lei, cu TVA.

Ce se va realiza prin Program

Indicatorii de rezultat ai Programului național de investiții „Anghel Saligny” sunt următorii:
* lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse: 12.000 km;
* număr de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare: 700.000 buc.;
* lungimea totală a drumurilor județene și variantelor ocolitoare modernizate/realizate: 2.000 km;
* lungimea totală a drumurilor comunale, drumurilor de interes local și/sau drumurilor publice din interiorul localităților modernizate/realizate: 3.000 km;
* număr de poduri, podețe, pasaje, punți pietonale construite/modernizate: 200.

 

Descărcați aici Normele metodologice

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus