Oferte locuri de munca top

Norme noi pentru atestarea specialistilor

Urmează să fie modificate normele de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice. Schimbărilor vor fi realizate la cererea Direcției Patrimoniu Cultural și a propunerilor Institutului Național al Patrimoniului, conform unui proiect de Ordin.

Astfel, va fi reintrodusă atestarea în calitatea de specialist debutant pentru a facilita accesul persoanelor tinere la procesul de atestare în domeniul monumentelor istorice.

Atestarea persoanelor fizice în calitatea de specialist debutant se va face pe baza îndeplinirii următoarelor condiții generale:

* studii – absolvent de studii universitare, cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de atestare și master în specialitate pentru absolvenții facultăților de profil cu durata de 3 ani de studii ;

* vechime în specialitate – 2 ani de activitate efectivă în domeniul protejării monumentelor istorice; este considerată activitate și absolvirea cursurilor de specializare postuniversitare sau a altor forme de pregătire de specialitate agreate.

* experiență – participarea la executarea a minimum două lucrări de conservare, restaurare de componente artistice la monumente istorice, una dintre acestea poate fi lucrarea/ proiectul de finalizare a cursurilor de specializare postuniversitare.

De asemenea, vor fi clarificate și condițiile pe baza cărora se acordă atestarea specialiștilor, experților și a experților tehnici, în raport cu responsabilitățile și obligațiile acestora în cadrul intervențiilor asupra monumentelor istorice.

Mai mult, în procesul de atestare va fi recunoscută importanța evaluării de către comisie a însușirii de către candidat a cunoștințelor referitoare la atribuțiile și răspunderile legale, spre deosebire de reglementările în vigoare, care pun accentul pe un număr minim de ani petrecut sub îndrumarea unui specialist/ expert și un număr minim de proiecte întocmite.

Noua variantă a Normelor metodologice include macheta certificatului de atestare pentru specialistul debutant, machetele ștampilelor specialiștilor debutanți, specialiștilor, experților, experților tehnici și diriginților din domeniul protejării monumentelor istorice.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus