Oferte locuri de munca top

Norme de aplicare a progamului ”Scoli sigure si sanatoase”

Au fost elaborate și urmează să fie aprobate prin ordin de ministru normele metodologice de aplicare a Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”.

Prin acest program pot fi finanțate de la bugetul de stat lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea,  modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv lucrări de demolare parțială, după caz, la clădirile pentru învățământul preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, precum și la la clădirile internatelor, cantinelor, spațiilor pentru procesul de învățământ, bibliotecilor și atelierelor școlare.

În cadrul programului vor fi incluse clădirile expertizate tehnic și încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI, precum și cele la care expertizarea tehnică și încadrarea prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI.

În cadrul unei expertize tehnice se poate stabili, ca urmare a constatărilor privind structura de rezistență a unei clădiri, ca unică măsură, desființarea acesteia. În alte cazuri, se pot stabili măsuri alternative: consolidarea, cu indicarea lucrărilor de intervenții necesare, sau desființarea. Având în vedere aceste situații, au fost introduse, ca fiind eligibile prin program, cheltuielile pentru demolarea construcției existente și pentru realizarea unei construcții noi.

Prin normele metodologice s-au reglementat condițiile generale și specifice pentru realizarea lucrărilor:

Condiții generale:

a) clădirea să nu fie inclusă în Listei monumentelor istorice şi a Listei monumentelor istorice dispărute;

b) expertul tehnic să recomande justificat, prin raportul de expertiză tehnică, demolarea clădiri existente.

Pe lângă condițiile generale, trebuie să fie îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții specifice:

a) clădirea este construită cu structura de rezistență din zidărie simplă, nearmată sau confinată, cu planșee realizate din elemente de lemn și/sau oțel;

b) clădirea este construită cu structura de rezistență realizată din materiale locale: lemn, argilă nearsă, chirpici și alte asemenea materiale;

c) clădirea este construită cu structura de rezistență din zidărie, indiferent de modul de realizare, fără planșee din beton realizate monolit, și este situată în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,20 g, potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare;

d) clădirea este construită înainte de anul 1978, iar prin raportul de expertiză tehnică se stabilesc lucrări de reparații capitale, renovare energetică și consolidare structurală ale căror costuri depășesc 60% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea;

e) clădirea este construită înainte de anul 1978, iar prin raportul de expertiză tehnică se stabilesc lucrări de extindere în plan sau supraetajare care implică creșterea suprafeței desfășurate cu mai mult de 100% din suprafața desfășurată a clădirii existente;

f) clădirea este construită înainte de anul 1963, iar prin raportul de expertiză tehnică se stabilesc lucrări de reparații capitale, renovare energetică și consolidare structurală fără ca, prin acestea, să se poată asigura respectarea prevederilor reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.203/2022.

Demersuri pentru construirea unui nou supermarket

Sintetic, derularea programului se face după următoarele reguli:

– sunt eligibile prin program toate categoriile de cheltuieli, mai puțin consultanța, dotări și active necorporale, cheltuieli pentru informare și publicitate, comisioane și dobânzi bancare;

– introducerea în program se face în baza listelor transmise periodic de Ministerul Educației  cuprinzând clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, comunicate de uat-uri; clădirile sunt introduse în lista aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației; cu privire la fiecare clădire introdusă în listă se solicită acordul uat-ului pentru introducerea în program, în 5 zile de la aprobare (hotărâre a consiliului local/județean); netransmiterea acordului în termen atrage eliminarea beneficiarului din program, acesta urmând a fi reintrodus la momentul transmiterii acestuia.

– pe perioada realizării lucrărilor beneficiarii trebuie să asigure spații pentru relocarea activităților, sau alte modalități de desfășurare a procesului educațional;

– pentru urgentarea procesului de realizare a lucrărilor de consolidare se simplifică procedura de derulare a investițiilor.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus