Oferte locuri de munca top

Noile tarife ANRE, in vigoare de la 1 ian 2022

Noile tarife și contribuții bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2022 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Un ordin ANRE a aprobat tariful perceput operatorilor economici care desfășoară activități în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale pentru acordarea de autorizații și licențe.

Pentru operatorii economici din domeniul energiei electrice, titulari de licență pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieței de echilibrare sau pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, precum și pentru operatorii economici care prestează serviciul de distribuție a energiei electrice în baza unei decizii de confirmare a sistemului de distribuție închis emise de ANRE, contribuția bănească anuală se stabilește pe baza unei cote procentuale de 0,2% aplicată la cifra de afaceri realizată de către aceștia în anul 2021 din prestarea serviciilor menționate anterior, dar nu mai puțin decât contribuția minimă în valoare de 3.125 lei.

În cazul neachitării la scadență a facturilor aferente tarifului și contribuției prevăzute în prezentul ordin, respectiv în termen de 20 de zile de la data emiterii acestora, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percep dobânzi și penalități de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

Pentru diferențele suplimentare de obligații de plată rezultate din corectarea/modificarea declarațiilor sau din verificările documentare realizate de ANRE, dobânzile și penalitățile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței facturii de contribuție/ facturii de regularizare pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia inclusiv, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

 

Descarcati aici noile tarife 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus