Oferte locuri de munca top

Noile prevederi pentru monitorizarea prosumatorilor

Au intrat în vigoare prevederile privind monitorizarea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. A fost stabilit modul în care ANRE monitorizează sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv sistemul de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor.

Astfel, cantitatea de energie electrică produsă în centralele electrice ale prosumatorilor se determină ca sumă a energiei electrice produsă aferente prosumatorilor care dețin contor de măsurare pentru energia electrică produsă, respectiv aferente prosumatorilor care nu dețin contor de măsurare a energiei electrice produsă.

În cazul prosumatorilor care nu dețin contor de măsurare pentru energia electrică produsă, cantitatea de energie electrică produsă se estimează utilizând un model de calcul care ține seama de capacitatea instalată, tipul, modalitatea de fixare, amplasamentul, radiația solară/mp/zi a sistemelor fotovoltaice.

Producătorii deţinători de unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie trebuie să transmită la ANRE informaţiile defalcate pentru fiecare tip de tehnologie, după cum urmează:

  1. a) producătorii deţinători de unităţi de producere a energiei din surse regenerabile de energie (cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin certificate verzi) completează trimestrial, direct pe Portalul ANRE, și în format letric, până cel târziu la data de 15 a celei de-a doua luni din trimestrul următor celui de raportare, date privind E-SRE produsă și /sau livrată
  2. b) producătorii de E-SRE care beneficiază de certificate verzi completează trimestrial, direct pe Portalul ANRE, și în format letric, până cel târziu la data de 15 a celei de-a doua luni din trimestrul următor celui de raportare, date privind monitorizarea tranzacţiilor încheiate de producătorii E-SRE pentru vânzarea/cumpărarea CV
  3. c) producătorii de E-SRE care beneficiază de certificate verzi completează anual, direct pe Portalul ANRE și în format letric, până cel târziu la data de 15 februarie, situația costurilor și veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare a sistemului de promovare prin CV, defalcat pentru fiecare central
  4. d) producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare şi deţin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi și transmit în termen de 3 zile de la finalizarea tranzacțiilor de energie electrică, respectiv de certificate verzi, datele şi informaţiile aferente contractelor bilaterale negociate direct de vânzare /cumpărare, prim email la adresa sremonitorizare@anre.ro și în format letric.

Nerespectarea prevederilor Metodologiei atrage sancționarea conform prevederilor legale în vigoare din domeniul energiei electrice.

 

Descarcati aici Ordinul ANRE

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 100 mii mp noi spatii de depozitare, in portofoliul unui cunoscut dezvoltator strain

Anul viitor va fi construita o fabrica de 20.000 mp

Viitor ansamblu rezidential cu 44 cladiri, in pregatire pe 5 ha

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus