Oferte locuri de munca top

Noile modificari pentru atestarea expertilor si verificatorilor de gaze

O serie nouă de modificări au fost aduse în procesul de atestare a experților tehnici și verificatorilor de proiecte din sectorul gazelor naturale. Aceasta în cadrul unui proiect de ordin de ministru, care vine la distanță de aproximativ două luni după o altă serie de schimbări aduse Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013.

Enumeră mai jos unele dintre cele mai importante propuneri de modificări efectuate de această dată .

Ce obiective sunt verificate

Două dintre obiectivele pentru care persoanele fizice pot obține atestate în vederea verificării proiectelor tehnice reprezintă prima schimbare. Astfel, sistemele de transport al gazelor naturale sunt propuse să fie eliminate, devenind ”sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune”.

Totodată, ”sistemele de distribuție a gazelor naturale” vor fi  înlocuite de ”sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune”.

Noutate

Înscrierea solicitanților în vederea obținerii calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic în sectorul gazelor naturale pe bază de dosar se realizează prin depunerea la sediul ANRE a unei cereri pentru obținerea calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic cuprinzând datele și informațiile prevăzute în modelul din anexa nr. 1 (atașată la finalul articolului) , însoțită de următoarele:

  1. a) actul de identitate, actul de studii sau atestatul de recunoaștere/echivalare a acestuia în Romania, în copie legalizată, CV europass, dovada achitării tarifului de examen.
  2. b) memoriul de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 (atașată la finalul articolului), din care să reiasă activitățile desfășurate în sectorul gazelor naturale și activitățile didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar în facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale, aferente domeniului de atestare solicitat;
  3. c) adeverință/adeverințe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul și-a desfășurat activitatea din care să reiasă experiența dobândită conform memoriului de activitate.

Ce condiții trebuiesc îndeplinite

Pentru participarea la examenul de atestare, noile propuneri ale inițiatorilor vizează câte trei modificări pentru fiecare categorie de atestat.

Viitorii verificatorii de proiecte vor trebui să fie absolvenți ai unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale. Aceștia vor trebui să dovedească că au o vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație PGT sau PGD, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 6 ani și vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, în activitatea de proiectare, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 8 ani.

Cei care participă la examen de atestare pentru a deveni expert tehnic trebuie să fi absolvit o instituție de învățământ superior creditată, cu unul dintre profilele menționate anterior. Viitori experți tehnici vor trebui să aibă o vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație PGD și EGD sau PGT și EGT, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 9 ani și o vechime în muncă în sectorul gazelor naturale, în activităţi de proiectare şi execuţie/exploatare, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani.

Celelalte condiții pentru participarea la examen au rămas nemodificate.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Afacere de 1 miliard de euro la Romexpo

Cu profit de 15 – 20%, dezvoltatorii romani merg inainte cu proiectele rezidentiale

Un ansamblu cu 400 apartamente va fi construit in provincie

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus