Oferte locuri de munca top

Noile modificari ale normelor de atribuire a contractelor, in vigoare

Au intrat în vigoare modificările normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru (fisier atsat).

De asemenea, prin aceeași Hotărâre de Guvern sunt modificate condițiile generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Printre modificări se numără următoarele:

* Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

  1. a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;
  2. b) asigurare de garanții emisă:

– fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Lucrari de infrastructura rutiera vor fi reluate dupa 10 ani

* Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

* Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.

* Autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel mult 6 luni.

 

 

Proiect rutier de 27 mil euro pentru descongestionarea traficului

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus