Oferte locuri de munca top

Noile conditii pentru repartizarea locuintelor ANL, in vigoare

Au intrat în vigoare modificările Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Aceste modificări îi vizează pe tinerii în vârsta de până la 35 de ani și pe specialiștii din învățământ sau sănătate.

Astfel, tinerii pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele ANL, destinate închirierii, și pot primi repartiție pentru locuință, în cel mult 60 de luni de la împlinirea vârstei de 35 de ani.

De asemenea, specialiștii din învățământ sau sănătate pot depune cerere pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele ANL, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ.

Aceștia trebuie să certifice faptul că sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele și că nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativteritoriale respective.

Chiria se stabilește de către administratorii locuințelor în situația în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al familiei, în termenul stabilit de administratorii locuințelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile legii, fără a se aplica coeficientul de ponderare.

De asemenea, pentru stabilirea prețului final de vânzare a locuinței, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor se adaugă comisionul de până la 1% al unității prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare. Cota de până la 1% se aplică la valoarea de vânzare calculată a locuinței.

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus