Oferte locuri de munca top

Noile coduri ale construcțiilor și terenurilor

Destinațiile construcțiilor și categoriile de folosință a terenurilor au fost adăugate oficial în Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, prin Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Radu Codruț Ștefănescu.

Prin urmare, potrivit Monitorului Oficial nr. 153/1 martie 2017, destinațiile construcțiilor și codurile acestora sunt:

* locuințe – CL;

* construcții administrative și social-culturale – CAS;

* construcții industriale și edilitare – CIE;

* construcții-anexă – CA;

Până în prezent, în articolul 382 din Regulament erau stipulate doar destinațiile terenurilor.

Ca urmare a modificării legislative, au fost adăugate categoriile de folosință a terenurilor și codurile corespunzătoare acestora:

* arabil – A;

* vii – V;

* livezi – L;

* pășuni – P;

* fânețe – F;

* păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – PD;

* ape curgătoare – HR;

* ape stătătoare – HB;

* căi de comunicații rutiere – DR;

* căi ferate – CF;

* curți și curți cu construcții – CC;

* construcții – C;

* terenuri neproductive și degradate – N.

Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a fost aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 din 2014.

Forma anterioară articolului modificat prevedea doar destinațiile terenurilor și codurile acestora:

* terenuri cu destinație agricolă – TDA;

* terenuri cu destinație forestieră – TDF;

* terenuri aflate permanent sub ape – TDH;

* terenuri cu destinație specială – TDS.

 

 

TopJobs –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus