Oferte locuri de munca top

Noi tipuri de autorizatii pentru instalatorii din domeniul gazelor naturale

Vor fi introduse noi tipuri de autorizații pentru instalatorii autorizați persoane fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.

Acestora li se vor aplica condiţiile, termenele şi procedurile de acordare a autorizaţiilor, de suspendare şi de retragere a calităţii de instalator deja stabilite prin lege, conform unui proiect de Ordin (fisier atasat).

Astfel, au fost incluse prevederi legate de autorizarea persoanelor fizice în activităţile de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de gaze naturale lichefiate (GNL), precum şi a instalaţiilor de producere a hidrogenului.

Nou parc fotovoltaic pe un teren de peste 5 ha

Calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale se dobândește prin autorizaţie obținută pe bază de examen, conform dispozițiilor Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor natural.

Pentru cele două autorizații, dacă soliciantul are un profil conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale, acesta trebuie să aibă doi ani vechime în proiectare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat PGT.

Noul proiect de ordin va intra în vigoare la data intrării în vigoare a normelor tehnice aplicabile instalaţiilor de GNL, precum şi a normelor tehnice aplicabile instalaţiilor de producere a hidrogenului.

Noi spatii industriale, propuse in aceeasi localitate

Amintim faptul că pentru dobândirea calităţii de instalator autorizat, solicitanţii vor transmite următoarele documente:
* cerere;
* actul de identitate;
* actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România;
* foaia matricolă – numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale;
* certificatul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică;
* adeverință eliberată de un operator economic autorizat ANRE care să certifice perioada minimă de practică în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizație solicitat;
* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus