Oferte locuri de munca top

Noi schimbari in programul IMM Invest

Au intrat în vigoare mai multe schimbări în Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest.

Modificările vizează Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST România.

Conform acestora, beneficiarii microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

Este vorba despre creditele pentru finanțarea capitalului de lucru garantate de stat în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, ce vor putea fi cumulate cu creditele pentru realizarea de investiții sau pentru capital de lucru garantate de stat în procent de maximum 80% din valoarea finanțării. Acest lucru este posibil în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, Ministerul Finanțelor Publice plătește granturi reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc, în procent de 100%. Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.

În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, Ministerul Finanțelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice.

Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.

Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.

Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.

După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM și se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.

Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:

Comision de risc = (valoarea1/soldul2garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv3)/12

Procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat.

Procedura de inscriere în Programul IMM INVEST Romania a fost reluat începând de astăzi, 28 aprilie, ora 9.00.

Înscrierile online se vor desfășura în sesiune continuă, până la sfârșitul anului 2020 și până la epuizarea plafonului alocat de 15 miliarde de lei.

 

Descărcați aici Modificările Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

 

 

 

 

 

Citiți și:

Restaurarea unui monument istoric va costa aproape 16 mil euro

Teren de peste 1,7 ha, intr-un mare municipiu, pregatit pentru dezvoltari imobiliare

Planuri de investitii ale unui mare operator din turism

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus