Solplanet x AeroFix

Noi schimbari in Programul iluminat public

Au intrat în vigoare mai multe modificări în cadrul Programului iluminat public, prin care localitățile beneficiază de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public.

Investițiile vizează înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED. Schimbările au fost publicate ieri în Monitorul Oficial.

Astfel, noutatea introdusă în Ghidul de finanțare a Programului este faptul că analiza dosarelor de finanțare, soluționarea contestațiilor depuse, precum și implementarea proiectelor pot fi realizate prin externalizarea serviciilor aferente acestor activități sau prin cooptarea de personal din alte instituții publice sau autorități publice centrale.

Dosarul de finanțare

Dosarul va fi întocmit cu respectarea următoarelor condiții:

* cererea de finanțare este completată integral prin tehnoredactare computerizată; nu se acceptă cereri de finanțare cu ștersături sau completări făcute manual

* documentele depuse sunt îndosariate, numerotate și opisate

* sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanțare.

De asemenea, Comisia de analiză și selectare poate proceda, o singură dată pentru același motiv, la:

* solicitarea de informații sau documente suplimentare față de cele obligatorii

* solicitarea remedierii/clarificării neconcordanțelor/erorilor constatate în cuprinsul documentației depuse

* completarea documentelor, în cazul în care se constată că nu au fost depuse integral.

Termenul în care pot fi transmise documentele și informațiile este de maximum 7 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Programul iluminat public

În cadrul programului, localitățile cu până la 4000 de locuitori pot primi până la 500.000 de lei pentru un astfel de proiect, în timp ce cele cu peste 4000 de locuitori pot accesa prin AFM suma de 1.000.000 de lei.

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus