Solplanet x AeroFix

Noi reguli pentru proiectarea si construirea gradinitelor

La finele lunii octombrie intră în vigoare noile reguli pentru proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru gradinițe.

Revizuirea a fost realizată de Universitatea Tehnică de Construcții București, în cadrul proiectului de sistematizare a legislației implementate de Ministerul Dezvoltării.

Noul normativ va înlocui reglementarea tehnică NP 011-1997.

Revizuirea reglementării tehnice a avut ca scop armonizarea prevederilor cu cerințele specifice procesului educațional din strategiile elaborate de către autoritățile publice de resort pentru reformarea sistemului educațional din România.

Un mare ansamblu imobiliar urmeaza sa fie edificat in Bucuresti

Versiunea actuală a fost publicată în anul 1997, cu 7 ani înainte de aderarea României la Uniunea Europeană și cu 14 ani înainte de publicarea Legii educației naționale (nr. 1/2011), aflată în vigoare.

De asemenea, a fost necesară alinierea reglementării tehnice NP 011 cu standardele române armonizate cu cele europene, publicate de către organismul național de standardizare (ASRO), în urma aderării României la Uniunea Europeană.

Un aspect important al procesului de revizuire a constat în definirea noilor cerințe privind eficiența energetică a clădirilor având funcțiunea de grădinițe pentru copii și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale în cadrul unităților de învățământ.

Revizuirea a constitut și prilejul necesar pentru eliminarea prevederilor conflictuale cu legislația națională privitoare la stabilirea oportunității investițiilor publice și la autorizarea lucrărilor de construcții.

Aproape 100 de apartamente noi, proiectul unui om de afaceri autohton

Această legislație a fost modificată de mai multe ori în intervalul începând din anul din 1997, anul elaborării NP 011, și până în prezent.

În cadrul procesului de revizuire s-au tratat în mod distinct toate cerințele fundamentale privind calitatea în construcții.

De asemenea, vor fi actualizate cerințele minimale privind siguranța și accesibilitatea în exploatare, igiena, sănătatea și mediul înconjurător, protecția la zgomot și a celor privind rezistența mecanică și stabilitatea.

 

Descărcați aici

Sus