Oferte locuri de munca top

Noi reguli pentru garantiile de participare la licitatii publice

Pentru modificarea regimului garanțiilor de participare depuse de ofertanții participanți la achizițiile publice a fost adoptat de către Senat un proiect de lege (vedeți mai jos în ce formă a adoptat Senatul acest proiect). În prezent, proiectul a ajuns la Camera Deputaților, urmând să intre în dezbatere.

Proiectul propune ca durata de reținere a garanției de participare să fie prelungită până după rămânerea definitivă a soluției instanței de judecată cu privire la contestația formulată de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată necâștigătoare.

Grupul de senatori UDMR care a inițiat propunerea legislativă susține că este necesară reglementarea modalităților de asumare a răspunderii  ofertanților participanți la o procedură de achiziții publice. Inițiatorii susțin că doresc să limiteze cazurile în care ofertanții procedează la exercitarea drepturilor legale de petiționare în mod tendențios..

Corelativ cu modalitatea de asumare a răspunderii pentru modul în care ofertanții înțeleg să uzeze de dreptul de petiționare, respectiv de modul în care își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică, se realizează și o protecție a autorităților contractante față de conduita uneori tendențioasă a operatorilor economici, mai afirmă senatorii.

Conform noului proiect de lege, fișa de date a achiziției trebuie să conțină următoarele informații privind constituirea garanției de participare:

* valoarea, ce nu poate depăși 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică sau în cazul acordului – cadru din valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent;

* perioada de valabilitate care va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire;

* în cazul atribuirii contractelor a căror valoare estimată este mai mare de 111.135.000 lei, valoare garanției de participare nu poate depăși 1% din valoarea estimată a contractului ce urmează să fie atribuit.

Inițiatorii proiectului susțin că instituirea prin lege a garanției de participare și a celei de bună execuție asigură o forță juridică superioară prevederii, comparativ cu cea cuprinsă într-o hotărâre a Guvernului de punere în aplicare.
Garanția de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorității contractante față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.

 

Descărcați aici proiectul de lege pentru modificarea legii achizițiilor publice:

 

 

 

 

 

Citiți și:

Ansamblu cu 14 blocuri, in planul unui mare producator de materiale de constructie

Amplu proiect imobiliar cu blocuri inalte, pe 4 hectare

Cu 33 mil euro vor fi reparate strazile dintr-un municipiu

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 3/ mai 2018

 

 

 

Sus