Oferte locuri de munca top

Noi reguli pentru electrificarea localitatilor

Au intrat în vigoare mai multe modificările legate de electrificarea localităților. Modificările au fost realizate la nivelul Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei.

Astfel, pentru situația în care autoritatea publică, utilizatorul sau grupul de utilizatori decide să finanțeze integral investiția s-a facut precizarea că proiectul tehnic și caietul de sarcini se realizează de către aceștia cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.

În baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini, autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori va realiza lucrările privind dezvoltarea reţelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.

După finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze autorității publice, utilizatorului sau grupului de utilizatori cota sa de cofinanțare și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.

Contractul de cofinanțare încheiat între operatorul de distribuție concesionar și autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori trebuie să prevadă clauze referitoare la:

* termenul de returnare a cotei de cofinanțare și, respectiv, termenul de preluare în proprietate a elementelor de rețea aferente cotei restituite;

* majorările de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul de mai sus, care nu pot fi mai mari decât nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

Pentru asociațiile de autorități publice care solicită dezvoltarea rețelei electrice de interes public în baza planurilor de dezvoltare regională și de urbanism vor putea fi folosite criteriile de evaluare pentru condițiile de finanțare a investițiilor stabilite deja prin lege.

Noile prevederi au intrat în vigoare de la data de 28 iunie 2021.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus