Oferte locuri de munca top

Noi reguli de raportare a datelor, pentru operatorii de energie termica

Operatorii de energie termică vor fi obligați să raporteze datele de monitorizare a sistemelor de alimentare centralizată. Regulile de raportare au fost stabilite în cadrul unui proiect de ordin ANRE, supus consultării publice.

Aceaste reguli s-au dovedit necesare în urma proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii 325/2006, aflat încă în dezbatere, conform căruia autoritatea trebuie să raporteze anual Guvernului până la data de 30 iunie starea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru anul precedent.

În prezent, nu există o reglementare emisă de ANRSC care să stabilească obligaţii de raportare de către operatori a datelor de monitorizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică: machete, parametrii, termene limită şi condiţii. Acest lucru face dificil de îndeplinit obligaţiile de raportare intrate în sarcina ANRE, în calitate de autoritate responsabilă cu reglementarea şi controlul activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, necesitînd repetate solicitări ad-hoc şi conducând la imposibilitatea respectării termenelor impuse.

Noua metodologie stabilește parametrii pentru monitorizarea SACET (Sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică), dar și pentru monitorizarea sistemelor DHC (Încălzire/răcire urbană).

* Monitorizarea SACET se realizează pe baza unor parametrii ce caracterizează situaţia generală a SACET, situaţia tehnico-economică a SACET/operatorului SACET și situaţia investiţiilor în infrastructura SACET.

* Monitorizarea sistemelor DHC se realizează pe baza unor parametrii ce caracterizează capacităţile şi producţiile în sistemele DHC, dar și caracteristicile tehnice şi eficienţa sistemelor DHC.

* Parametrii specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a SACET și a sistemelor DHC vor fi prevăzuţi în machetele de raportare specifice, publicate pe site-ul ANRE.

* Frecvenţa de raportare a datelor de monitorizare este următoarea:

– semestrial şi anual pentru parametrii prevăzuţi pentru situația tehnico-economică a SACET/operatorului SACET

– anual, pentru parametrii prevăzuţi pentru situația generală a SACET, situația investițiilor în infrastructura SACET și capacitățile și producșiile în sisteme DHC.

Conform documentului, termenele limită de transmitere de către raportori, la ANRE, a datelor de monitorizare completate conform prevederilor noii Metodologii sunt:

– ultima zi lucrătoare din cea de-a doua lună care urmează după încheierea semestrului pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor semestriale;

– ultima zi lucrătoare din luna mai a anului care urmează celui pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor anuale.

 

Descărcați aici Metodologia de monitorizare

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

 

Sus