Solplanet x AeroFix

Noi reguli de comercializare a energiei electrice de catre prosumatori 

De la 1 iulie 2021 vor intra în vigoare noile reguli de comercializare a energiei electrice în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW ce aparțin prosumatorilor.

Mai exact, acestea se aplică prosumatorilor care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi.

Cine suportă costurile cu achiziția și montarea

Costurile cu achiziția și montarea, inclusiv sigilarea contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalațiile prosumatorului, se suportă după cum urmează:

* în cazul prosumatorilor persoanelor juridice, de către prosumatorul persoană juridică pentru:

– contorul de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație aferent, dacă schema electrică a centralei electrice nu conține instalație de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentată cu energie electrică din rețeaua electrică;

– contoarele de măsurare a energiei electrice din instalațiile acestuia, necesare la determinarea energiei electrice, inclusiv sistemul de comunicație afferent acestor contoare, dacă schema electrică a centralei electrice conține instalație de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentată cu energie electrică din rețeaua electrică;

* în cazul prosumatorilor persoane fizice care dețin centrale electrice, a căror schema electrică a centralei electrice conține instalație de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentată cu energie electrică din rețeaua electrică:

– de către operatorul de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala electrică, pentru un contor de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație, costurile aferente fiind recunoscute în programul de investiții luat în considerare de autoritatea competentă la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;

– de către prosumatorul persoană fizică pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice, inclusive sistemul de comunicație aferent acestor contoar.

În cazul prosumatorilor persoane fizice nu este necesară montarea contorului de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile, în următoarele situații:

* schema electrică a centralei electrice nu conține instalație de stocare a energiei electrice;

* schema electrică a centralei electrice conține instalație de stocare a energiei electrice produse din

surse regenerabile care nu poate fi alimentată cu energie electrică din rețeaua electrică.

Contractul de vânzare-cumpărare

În baza certificatului de racordare, consumatorii finali care au calitatea de prosumatori solicit furnizorilor de energie electrică cu care încheie/au încheiat, după caz, contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie și livrate în rețeaua electrică. Perioada de valabilitate a contractului de

vânzare-cumpărare este cel mult egală cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, fără a depăși data încetării contractului de furnizare a energiei electrice.

De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare furnizorii de energie electrică au obligația să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare în anul anterior, publicat de către Societatea „Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM” — S.A. pe site-ul propriu în prima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an calendaristic.

În cazul consumatorilor finali care au calitatea de prosumatori și care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au încheiat contract de furnizare a energiei electrice, perioada de valabilitate a

contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice începe cel mai devreme la data semnării acestuia sau ulterior acesteia, la o dată prevăzută în contract, stabilită de comun acord între părți.

 

Descărcați aici Regulile de comercializare

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus