Oferte locuri de munca top

Noi reglementari tehnice privind sistemele de apa si canalizare

Luna viitoare vor intra în vigoare noi reglementări tehnice privind realizarea sistemele de alimentare cu apă și canalizare ale localităților

Principalii beneficiari ai noii reglementări sunt: proiectanții sistemelor de canalizare, constructorii sistemelor de canalizare și operatorii sistemelor de canalizare.

Această nouă reglementare asigură concepția și dezvoltarea sistemului de canalizare, pentru o durată de viață care, în condițiile de dezvoltare actuale, este de 50 ani.

Astfel va fi abrogată anexa nr. 2 „Partea II-a: Sisteme de canalizare a localităților. Indicativ NP 133/2-2013” la reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013”.

Noul ordin nu se aplică proiectelor de investiții privind sistemele de canalizare ale localităților:

* ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

* pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

* ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la lit. b);

* ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;

* pentru care a fost aprobată finanțarea.

Mari constructori contesta licitatia pentru un contract de peste 310 mil euro

 

 

https://we.tl/t-csTJ11a9LO

Link valabil pana pe 23.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus