Oferte locuri de munca top

Noi reglementări tehnice privind producerea betonului

În luna aprilie vor intra în vigoare noi reglementări privind producerea betonului.

Contractele pentru serviciile de producere a betonului, încheiate până la data intrării în vigoare a ordinului de ministru ce aprobă noile reglementări, vor fi finalizate cu respectarea celor în vigoare la data semnării.

Noul act normativ se aplică pentru producerea betonului destinat structurilor turnate in-situ şi structurilor prefabricate pentru clădiri şi construcţii inginereşti.

Sunt vizate următoarele tipuri de beton:

* greu, uşor sau de densitate normală;

* gata de utilizare sau produs într-o fabrică de prefabricate;

* compactat sau autocompactant, în aşa fel încât cantitatea de aer oclus, alta decât din aerul antrenat, să fie neglijabilă;

* preparat pe șantier utilizat numai în condițiile formulate în NE 012/2.

Terenuri de peste 2 ha pregatite pentru dezvoltari industriale

Normativul specifică cerințele pentru:

* materialele componente ale betonului;

* proprietăţile betonului proaspăt şi întărit şi verificarea lor;

* limitările impuse compoziţiei betonului;

* specificaţiile betonului;

* livrarea betonului proaspăt;

* procedurile de control ale producţiei;

* criteriile de conformitate şi evaluarea conformităţii;

* calificarea şi experiența profesională a personalului implicat în producţia şi controlul producţiei de beton.

Alte standarde europene referitoare la produse specifice, de exemplu produse prefabricate sau procese care intră în domeniul de aplicare a prezentului normativ, pot necesita sau permite derogări în raport cu prezentul document.

TOPUL CONSTRUCTORILOR

Cerinţe complementare sau diferite pot fi date în alte reglementări tehnice/standarde europene specifice, de exemplu:

* beton rutier sau alte suprafeţe circulabile (de exemplu, îmbracăminți rutiere din beton în conformitate cu SR EN 13877-1 şi SR EN 13877-2);

* tehnologii speciale (de exemplu, beton torcretat în conformitate cu SR EN 14487).

Cerinţe complementare sau modalităţi diferite de efectuare a încercărilor, sunt necesare, de exemplu pentru:

* beton pentru structuri masive (de exemplu: baraje);

* beton predozat;

* beton cu dimensiunea Dmax inferioară sau egală cu 4 mm (mortar);

* beton autocompactant (BAC) ce conţine agregate uşoare sau grele;

* beton cu structura deschisă (de exemplu beton drenant).

Acest normativ nu se aplică pentru:

* beton celular;

* beton spumat;

* beton uşor cu masă volumică mai mică de 800 kg/m3; d) beton refractar.

De asemenea, normativul conţine cerinţe referitoare la sănătate şi securitate, pentru protecţia operatorilor în timpul producţiei şi livrării betonului.

 

 

Descarcati aici

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus