Oferte locuri de munca top

Noi reglementari tehnice privind compozitia betonului

Mai multe reglementări tehnice vor completa normativul aflat în vigoare privind producerea betonului și executării lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat (fișier atașat la finalul știrii).

În cadrul ședințelor de avizare a reglementării tehnice a rezultat necesitatea elaborării unui ghid informativ care să detalieze si să prezinte exemple informative de aplicare a unor reguli prezentate în normativ.

Acestea vizează alegerea materialelor componente, proiectarea compoziției betonului, metodele de proiectare a durabilității betonului – metoda descriptivă și de performanță, determinarea experimentală a claselor de rezistență a betonului la acțiuni ale mediului, procedura de proiectare a betonului, aplicarea metodelor experimentale pentru atingerea nivelelor de performanță necesare, în funcție de domeniile de utilizare ale betonului încadrat în clase/combinații de clase de expunere la acțiunea mediului înconjurător.

Acesta detalieri au fost cuprinse într-un Ghid informativ aflat în prezent la nivel de proiect.

Aplicarea acestui ghid va avea efect direct asupra îmbunătățirii durabilității, a modului de stabilire a domeniilor de utilizare a materialelor componente betonului, precum și în asigurarea duratei de viață proiectate a construcțiilor din beton armat.

Reglementarea tehnică este structurată în 8 capitole, care vizează următoarele obiective specifice:

* îmbunătățirea durabilității construcțiilor din beton armat prin prezentarea unor exemple practice;

* asigurarea aceleiași durate de viață indiferent de materialele utilizate, modul de stabilire a domeniilor de utilizare a materialelor componente;

* aplicarea practică a regulilor privind proiectarea compoziției betonului;

* aplicarea practică a regulilor privind proiectarea durabilității bazată pe performanță;

* prezentarea prin exemple practice a modului de încadrare a betonului în clase de rezistență la acțiunea mediului (aplicarea metodelor experimentale standardizate, prelucrarea rezultatelor, încadrarea în clase pe baza rezultatelor, stabilirea grosimii stratului de acoperire cu beton);

* aplicarea practică a controlului de conformitate pentru betonul proaspăt și întărit.

Preturi pentru betoane, in vestul tarii

 

 

Descărcați aici

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus