Oferte locuri de munca top

Noi reglementari privind sistemele de apa si structurile hidroedilitare

În prima săptămână a lunii viitoare vor intra în vigoare noi reglementări privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de apă și canalizare ale localităților.

Este vorba de prevederile privind:

* Sisteme de alimentare cu apă

* Structuri hidroedilitare din beton armat și beton precomprimat

* Sisteme de canalizare

(puteti descarca fisierele din linkurile postate la finalul stirii)

Noile normative asigură concepția și dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă, pentru o durată de viață care, în condițiile de dezvoltare actuale, este de 50 ani.

Aceste noi normative nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții privind sistemele de alimentare cu apă ale localităților:

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

Constructii demolate pentru edificarea unui nou hipermarket

c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la lit. b);

d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;

e) pentru care a fost aprobată finanțarea.

 

 

Descărcați aici

 

 

https://we.tl/t-sB8VgPKMgF

 

https://we.tl/t-YfCbvfsUlz

 

https://we.tl/t-5kf4xomCH5

 

(Linkurile sunt valabile până la data de 24.1.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus