Oferte locuri de munca top

Noi reglementari privind neregulile legate de fondurile europene

Atribuțiile ADR-urilor în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor în atragerea fondurilor europene au fost reglementate printr-o ordonanță aprobată ieri de Guvern.

Ordonanța permite ca deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare și control al programelor operaționale regionale să aibă forță juridică obligatorie pentru solicitanți, beneficiari sau alte entități cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcțiilor.

Calitatea de autoritate de management pentru ADR va fi exercitată în regim de putere publică, agențiile fiind asimilate instituțiilor publice.

Lucrari propuse intr-un port din tara

Printre atribuțiile care vor reveni ADR, conform actului normativ adoptat, sunt prevăzute:

 • atribuții de verificare și control a modului de implementare a operațiunilor;
 • constatarea abaterilor de la legislația aplicabilă și emiterea titlurilor de creanță în conformitate cu legislația aplicabilă domeniului prevenirii, constatării și sancționării neregulilor;
 • îndeplinirea calității de furnizor de ajutor de stat și de minimis;
 • recuperarea creanțelor stabilite în aplicarea legislației privind neregulile;
 • încheierea contractelor de finanțare în cadrul programului operațional gestionat.

Cadrul financiar general aplicabil proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă

Principiile stabilite pentru derularea fluxurilor financiare sunt similare celor implementate în perioada de programare 2014-2020, asigurând astfel cadrul necesar pentru implementarea proiectelor finanțate din bani europeni și facilitând, totodată, o absorbție corespunzătoare a acestor fonduri.

Hale cu aproape 3 mii mp scd, in pregatire langa Bucuresti

Principalele dispoziții vizează:

 • Modul în care se realizează programarea bugetară a sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene și a celor destinate contribuției publice naționale;
 • Detalierea fluxurilor financiare precum și modul în care beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să reflecte sumele aferente acestor proiecte în evidența contabilă proprie;
 • Descrierea mecanismului de acordare, justificare și restituire a prefinanțării acordate beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor implementate în parteneriat;
 • Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca sumele reprezentând prefinanţarea să fie transferate beneficiarilor;
 • Cerințele care trebuie îndeplinite de un beneficiar pentru a putea solicita și primi sumele aferente tranșelor de prefinanțare;
 • Verificarea de către autoritățile de management a cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea/cererile de rambursare depuse, în scopul autorizării cheltuielilor eligibile;
 • Descrierea mecanismului de acordare şi de justificare/recuperare a ratei forfetare pentru proiectele pregătite în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare și finanțate în cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabilă ca proiecte noi sau ca proiecte etapizate;
 • Descrierea mecanismului aplicabil cererilor de plată;
 • Angajarea, lichidarea şi ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale, prin stabilirea atribuțiilor autorităților de management/organismelor intermediare în ceea ce privește toate fazele procedurale;
 • Stabilirea unor prevederi specifice fluxurilor financiare necesare funcționării Agențiilor de Dezvoltare Regională ca autorități de management pentru Programele operaționale regionale;
 • Modul de derulare a proiectelor în parteneriat;
 • Modalitatea de restituire de către beneficiari a sumelor individualizate în deciziile de reziliere a contractului de finanțare;
 • Stabilirea conturilor aferente derulării fondurilor europene şi a contribuției publice naționale totale;
 • Modelul formularelor care urmează a fi utilizate de către beneficiari și/sau autoritățile implicate în sistemul de gestionare.

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus
Translate »