Oferte locuri de munca top

Noi reglementari privind interventiile la cladirile rezidentiale si publice

Lucrările de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice se vor face după un nou Ghid (document atașat la finalul știrii).

Acest ghid va intra în vigoare la jumătatea lunii ianuarie 2023

Prevederile fac parte din Componenta C5 – Valul Renovării din Planul Național Național de Redresare și Reziliență.

Lucrări de intervenții integrate

Prevederile ghidului se adresează tuturor factorilor implicați în procesul de asigurare a calității în construcții: proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici, executanți, responsabili tehnici cu execuția, diriginți de șantier, auditori energetici pentru clădiri, proprietari, autorități administrației publice centrale și locale și organelor de control.

Sunt incluse informații și prevederi pentru armonizarea diferitelor tipuri de lucrări necesare în proiectele de intervenție privind îmbunătățirea fondului construit.

De asemenea, este detaliată aplicarea integrată a măsurilor pentru creșterea eficienței energetice și reducerea riscului seismic, luând în considerare și cerințele fundamentale privind securitatea la incendiu, igiena și sănătatea mediului interior, siguranța utilizatorilor și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, cu integrarea esteticii și calității arhitecturale a mediului construit.

Ghidul include și informații privind obligațiile factorilor implicați în procesul de asigurare a calității în construcții și explică beneficiile unei abordări integrate a intervențiilor asupra clădirilor existente.

Spitalul Carol Davila intampina probleme in repararea cladirilor

Utilizatorii vor avea în vedere respectarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) în procesul de elaborare a proiectelor și la monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției.

În același timp, sunt prevăzute un set de principii și metode de conformare a lucrărilor de intervenții asupra clădirilor existente, la cerințele tehnice specifice calității în construcții, din perspectiva creșterii performanței energetice a acestora și a siguranței la acțiuni seismice, precum și pentru îmbunătățirea celorlalte cerințe relevante de calitate, aplicabile.

Sunt descrise cerințe comune și pachete de cerințe specifice tuturor categoriilor de factori implicați, ținând seama și de funcțiunea clădirilor.

Sunt explicate foile de parcurs care trebuie urmate în procesul de decizie și în planificarea intervențiilor și asigurarea sinergiei acestora cu cerințele fundamentale aplicabile.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus