Oferte locuri de munca top

Noi reglementari pentru zgomotul ambiant

Noi reglementări privind zgomotul ambiant vor crește importanța izolării fonice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Astfel, vor fi stabilite noi valori ale nivelurilor maxim admise de zgomot pentru zi, seară și noapte, acestea urmând să fie folosite pentru evaluarea planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului elaborate de către autoritățile publice.

De asemenea, pe baza acestora vor fi stabilite inclusiv măsurile de reducere a zgomotului ambiant.

Printre măsurile permise de lege se numără redirecţionarea traficului, amplasarea local de panouri fonoabsorbante şi/sau zone verzi, restricţionarea traficului aeroportuar, izolarea fonică a clădirilor.

Noile valori-limită, propuse printr-un proiect de ordin, reprezintă praguri stabilite în vederea departajării zonelor pentru care se prioritizează implementarea măsurilor de reducere a zgomotului, prin realizarea hărților strategice de zgomot.

Astfel, vor fi stabilite, cu prioritate, măsurile de reducere a zgomotului pentru clădirile rezidențiale sau cu funcționalitate similară, școli, spitale și zone liniștite, identificate prin aceste hărți ca fiind poziționate în zone pentru care se înregistrează valori mai mari decât valorile de prag.

După stabilirea măsurilor de reducere a zgomotului pentru zonele specificate, vor fi stabilite măsurile de reducere a zgomotului și pentru clădirile rezidențiale sau cu funcționalitate similară, școli, spitale și zone liniștite, identificate prin aceste hărți ca fiind poziționate în zone pentru care se înregistrează valori mai mici decât valorile de prag, dar mai mari decât limitele admisibile specificate.

De asemenea, atunci când vor fi identificate zone liniștite, autoritățile administrației publice locale competente au obligația să preia aceste zone liniștite în planurile urbanistice generale (PUG) în scopul formulării de restricții și recomandări.

Totodată, proiectul incluse valori-limită pentru situații noi, aplicabile în vederea dimensionării măsurilor de reducere a zgomotului în funcție de limitele admisibile în următoarele cazuri, printre altele:

* atunci când se lărgește trama drumului în cazul unui drum principal, luându-se în considerare traficul rutier previzionat, precum și la realizarea planurilor de acțiune pentru aceste drumuri;

* atunci când se construiește un nou drum principal, luându-se în considerare traficul rutier previzionat, precum și la realizarea planurilor de acțiune în cazul acestor drumuri;

* atunci când se construiește o nouă cale ferată principală, luîndu-se în considerare traficul feroviar previzionat, precum și la realizarea planurilor de acțiune în cazul acestor căi ferate;

* atunci când se construiește o nouă cale ferată sau se dublează o linie de cale ferată simplă existent, precum și la realizarea planurilor de acțiune în cazul acestor căi ferate, dacă acestea se află poziționate în interiorul aglomerărilor;

* atunci când se construiște o nouă instalație industrială pe un amplasament industrial existent unde se desfăşoară activităţi industriale.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus