Oferte locuri de munca top

Noi reglementari pentru constructiile spitalicesti ambulatorii

În luna noiembrie vor intra în vigoare modificările reglementărilor pentru construcțiile ce conțin spații pentru furnizarea asistenței medicale ambulatorii de specialitate.

Noul normativ prevede parametrii de proiectare și funcționare a sistemelor de ventilare, climatizare și condiționare. De asemenea, definește noile cerințe privind eficiența energetică a clădirilor și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale în cadrul construcțiilor, în acord cu cerințele de performanță energetică propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noile reguli includ și prevederi pentru modernizarea construcțiilor existente asupra cărora se intervine cu lucrări de extindere sau reconfigurare spațială, ținând cont de faptul că, de cele mai multe ori, clădirile existente nu pot corespunde în totalitate prevederilor gândite pentru construcții noi.

Proiect pentru modernizarea unei centrale termice

Totodată, capitolul referitor la securitatea la incendiu este conceput în acord cu prevederile care vor fi incluse în normativul de proiectare pentru securitatea la incendiu, care urmează să fie aprobat, un capitol separat fiind dedicat clădirilor de sănătate.

O altă modificare semnificativă adusă o reprezintă corelarea acestuia cu referințele medicale stabilite de Ministerul Sănătății, pentru buna funcționare a ambulatoriilor.

Prevederile vor fi utilizate la proiectarea, execuția și exploatarea unităților medicale ambulatorii de specialitate noi sau extinderi cu corpuri noi, extinderea fără realizarea unor noi corpuri de construcție, modernizarea, consolidarea, modificarea, reconstruirea sau repararea clădirilor existente care conțin spații pentru unități medicale ambulatorii de specialitate.

În categoria clădirilor care adăpostesc spații pentru furnizarea asistenței medicale ambulatorie de specialitate se pot regăsi:

* cabinete de medicină de familie;

* cabinete medicale de medicină generală;

* cabinete medicale de specialitate;

* cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate/integrat al spitalului;

* unităţi medicale ambulatorii ale universităților de medicină şi farmacie acreditate şi ale universităților care au în structură facultăți de medicină şi farmacie acreditate;

* laboratoare sau centre de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale;

* centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi centre de sănătate multifuncționale;

* ambulatorii de specialitate ale spitalelor;

Lucrari de constructii ingineresti de 38 mil euro, in pregatire

* ambulatorii integrate ale spitalelor;

* policlinici;

* farmacii;

* cabinete de medicină dentară;

* laboratoare de medicină dentară.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus