Oferte locuri de munca top

Noi reglementări pentru Consiliul de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

Bucharest_Victoria_Palace-2Un proiect de hotărâre pentru modificarea legii pentru organizarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, a fost aprobat de Guvernul în această săptămână.

Astfel iniţiativa legislativă prevede schimbări în sistemul de avizare, respectiv introducerea unui nou alineat, 21 în cadrul art. 25 prin care  : “În cazul în care, ordonatorii principali de credite promovează hotărâri ale Guvernului prin care se modifică sursele de finanțare ale obiectivelor de investiții sau alte prevederi, cu excepția caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici avizați, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu este minister avizator.”

Monitorizarea stadiului de implementare a proiectului se modifică, intervalul de 6 luni de elaborare a unui raport fiind înlocuit cu o raportare anuală.

De asemenea, sunt rectificate componenţa consiliului şi denumirea instituţiilor ca urmare a schimbărilor instituţionale. Astfel pe tot cuprinsul hotărârii denumirea  „Direcţia Generală Infrastructură” se înlocuieşte cu denumirea „Direcţia Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură”.

Sus