Oferte locuri de munca top

Noi reglementări pentru aplicarea TVA, impozit pe profit, impozit pe venit, contribuții sociale

Normele metodologice de aplicare a TVA pentru vânzarea bunurilor imobile deținute de o familie, a impozitului pe profit și pe mai multe tipuri de venit, a contribuțiilor sociale obligatorii vor fi modificate, după ce Executivul a considerat că actualele prevederi prezintă neclarități și că nu corespund cerințelor europene. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Normelor Metodologice din Codul Fiscal se află în dezbatere publică până pe 13 martie.

 

Taxa pe Valoare Adăugată

Obligațiile privind TVA pentru vânzarea bunurilor imobile deținute de o familie, în comun, vor reveni unuia dintre soți.

„Această modificare este necesară pentru că numai în situația în care nu se poate stabili cota-parte care revine fiecăruia dintre soți, unul dintre aceștia va îndeplini eventualele obligații privind TVA în cazul vânzării. În situația în care soții dețin cote-părți din bunul imobil, fiecare dintre soți se consideră că efectuează o livrare și aplică regimul TVA corespunzător”, arată inițiatorii.

Mai mult, cum la 1 ianuarie au intrat în vigoare normele europene pentru aplicarea sistemului comun al TVA, proiectul de Hotărâre definește bunul imobil pentru aplicarea unitară la nivelul UE a prevederilor legate de serviciile efectuate în legătură cu acesta. Astfel, în sensul noului act normativ, bunuri imobile vor fi considerate:

* orice parte specifică a pământului, situată la suprafața acestuia sau sub aceasta, în legătură cu care se pot dobândi drepturi de proprietate sau de posesie;

* orice clădire sau construcție fixată pe pământ sau în pământ, deasupra sau sub nivelul mării, care nu poate fi ușor demontată sau deplasată;

* orice element care a fost instalat și face parte integrantă dintr-o clădire sau construcție, fără de care clădirea sau construcția este incompletă, cum ar fi uși, ferestre, acoperișuri, scări și ascensoare;

* orice element, echipament sau mașină instalată permanent într-o clădire sau construcție, care nu poate fi deplasată fără distrugerea sau modificarea clădirii sau a construcției;

Impozitul pe profit

Domeniul echipamentelor tehnologice în curs de execuție impune clarificări, în sensul că facilitatea vizează partea din valoarea înregistrată în imobilizări corporale în curs de execuție, începând cu data de 1 iulie 2014, a echipamentelor tehnologice puse în funcțiune începând cu data de 1 ianuarie 2017. Aceeași problemă o ridică și drepturile de utilizare a programelor informatice, cred guvernanții.

Mai departe, Executivul dorește clarificarea manierei în care va fi aplicat impozitul pentru anumite activități, precum: Hoteluri și alte activități de cazare similare; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; alte servicii de cazare; restaurante; activități de catering și alte servicii de alimentație; baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Impozitul pe venit

Actul normativ clarifică modalitatea de aplicare a regimului fiscal stabilit în cazul transferului dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, pentru proprietățile imobiliare din patrimoniul afacerii. Astfel, se va cere explicit prezentarea certificatului de înregistrare sau certificatul de înregistrare fiscală, după caz, și extrasul de carte funciară din care să rezulte că imobilul face parte din patrimoniul afacerii.

Astfel, inițiatorii propun: „introducerea prevederilor referitoare la clarificarea modalității de acordare a plafonului neimpozabil de 450.000 lei, precum și la stabilirea venitului impozabil în vederea determinării impozitului datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra proprietăților imobiliare, prin acte juridice între vii, inclusiv în cazul unor operațiuni de transfer cum sunt: aportul la capitalul social, schimbul de proprietăți imobiliare, precum și transferul unei proprietăți deținute în coproprietate sau în devălmășie, transferul prin hotărâre judecătorească”.

În continuare, proiectul de Hotărâre dorește să clarifice modalitatea de aplicare a scutirii de la plata impozitului pentru mai multe activități. Totodată, vor fi detaliate normele metodologice pentru deducerea serviciilor medicale și a primelor de asigurare voluntară, precum și pentru modul în care va fi verificată încadrarea deducerilor în plafonul anual.

Referitor la impozitul pe veniturile obținute din țară de nerezidenți, precum și pentru impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate aici, se vor abroga normele care conțin prevederi referitoare la declarația informativă privind impozitul reținut pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit, depusă de plătitorii de venituri.

Contribuții sociale obligatorii

În acest caz, Executivul dorește corelarea prevederilor referitoare la bazele lunare de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale și al contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, raportată la eliminarea dispozițiilor referitoare la plafonul maxim, reprezentând de 5 ori valoarea câștigului salarial mediu brut.

De asemenea, inițiatorii introduc prevederi prin care se clarifică baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din dividende, și clarifică modul de încadrare a acesteia în plafonul minim, reprezentând de 12 ori valoarea câștigul salarial brut minim. Astfel, se vor avea în vedere veniturile din salarii sau asimilate salariilor, veniturile din investiții și cele din alte surse.

Descarca proiectul HG – cod fiscal

 

 

 

 

 

Revista –    Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia martie 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus