Oferte locuri de munca top

Noi propuneri pentru rezolvarea plangerilor clientilor la facturile de energie

Modificarea cadrului legal privind soluţionarea plângerilor formulate de clienţii finali împotriva facturilor la energie electrică sau gaze naturale este subiectul unei noi propuneri legislative.

Această propunere ar urma să aducă schimbări ale Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, conform mai multor senatori și deputați AUR.

Astfel, dacă plângerea priveşte activitatea unui prestator de servicii/de activităţi, competenţa de soluţionare va aparţine exclusiv ANRE.

Pentru a facilita procesul de soluţionare, plângerea adresată ANRE de către reclamant ar urma să cuprindă în mod obligatoriu, informaţii privind denumirea prestatorului de servicii/activităţi, motivele pe care se întemeiază plângerea, precum şi factura emisă în temeiul contractului de furnizare sau, după caz, înscrisul emis în baza acestuia de către prestator, care aduce atingere drepturilor reclamantului.
Termenul de soluționare a plângerii este propus să fie 10 zile de la înregistrare.

Un aspect important este faptul că pe toată perioada soluţionării plângerii ar urma să fie  suspendată obligaţia de plată a soldului datorat în baza facturii care face obiectul plângerii.

Cat mai costa construirea unei case, in judetul Ilfov

Odată devenit client al unui furnizor de energie electrică sau de gaze naturale, după ce este obligat să încheie un contract tip, care conţine clauze ce nu pot fi modificate, în cazul în care consideră că factura emisă în baza contractului este una eronată, cetăţeanul român nu este sprijinit de către statul român sau de către instituţia de reglementare în domeniu, explică inițiatorii.

Din contră, clientul casnic este obligat, conform legislaţiei actuale, să se adreseze furnizorului, decizia privind corectitudinea facturii fiind lăsată complet la latitudinea acestuia.

Inițiatorii susțin că soluția propusă este atribuirea competenţei exclusive de soluţionare a plângerilor formulate de către clienţii finali, autorităţii de reglementare în domeniu, respectiv ANRE, pentru ca aceştia să fie protejaţi în faţa practicilor abuzive ale furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale.

 

 

 

Sus