Oferte locuri de munca top

Noi programe nationale de investitii, aprobate de Guvern

Două noi programe naționale de investiții au fost aprobate astăzi de Guvern.

Acestea vizează consolidarea de spitale și expertizarea clădirilor publice cu risc seismic.

Este vorba de:

* Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino”

* Programul național privind expertizarea clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ.

Cele două programe vor fi derulate de Ministerul Dezvoltării.

Programul „Mihail Cantacuzino”

Programul se va derula în perioada 2023 – 2025 și va avea ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile aferente infrastructurii de sănătate publică, în care își desfășoară activitatea instituțiile publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

În cadrul acestuia vor putea fi realizate lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, la spitalele din rețeaua de sănătate publică.

De asemenea, vor putea fi realizate lucrări de demolare a construcției existente și de realizare a unei construcții noi, numai în anumite cazuri și cu respectarea anumitor condiții.

Blocuri turn cu peste 330 apartamente, in pregatire

Programul va include spitalele expertizate tehnic și încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI.

Derularea programului se face după următoarele reguli:

* sunt eligibile toate categoriile de cheltuieli, mai puțin consultanța, dotări și active necorporale, cheltuieli pentru informare și publicitate, comisioane și dobânzi bancare;

* introducerea în program se face în baza listelor transmise periodic de Ministerul Sănătății

* pentru urgentarea procesului de realizare a lucrărilor de consolidare se simplifică procedura de derulare a investițiilor astfel:

Soluția tehnică se fundamentează pe măsurile de intervenție propuse prin raportul de expertiză tehnică și prin raportul de audit energetic, studiul topografic, studiul geotehnic și alte studii specifice, după caz, și aceasta poate fi detaliată/optimizată prin proiectul tehnic de execuție.

Nu se întocmesc documentații tehnico-economice – DALI, SF, ci numai proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiect tehnic.

Se reduc termenele pentru eliberarea certificatului de urbanism, avize și acorduri, autorizație de construire, astfel:

– certificatul de urbanism de la cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii – la 7 zile lucrătoare;

– avize și acorduri – de la 5 zile lucrătoare, până la 30 zile lucrătoare – la 3 zile lucrătoare

– autorizația de construire – de la cel mult 30 de zile de la data depunerii DTAC – la 7 zile lucrătoare.

* Contractele de finanțare se încheie pe 3 ani, cu posibilitatea prelungirii cu 2 ani.

* Sumele solicitate de la bugetul de stat prin program se transferă beneficiarilor similar procedurilor aferente Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Hala cu peste 30 mii mp scd, in prima faza de dezvoltare a unui mare centru logistic

Programul național privind expertizarea clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ

Acesta are în vedere construcțiile cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice, precum și construcțiile aferente infrastructurii de sănătate publică.

Cum nu toate spitalele din România au fost expertizate recent, este necesară derularea Programului național privind expertizarea clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ, în perioada  2023-2025, în cadrul căruia se vor finanța serviciile de expertiză tehnică în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic.

Beneficiarii programului sunt:

* unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv de autoritățile administrației publice locale ale municipiului București

* instituțiile de învățământ din subordinea/coordonarea Ministerului Educației

* unitățile sanitare publice și instituțiile publice potențial beneficiare.

Durata contractelor de finanțare este de maxim doi ani bugetari, cu posibilitatea prelungirii cu un an.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus