Oferte locuri de munca top

Noi prevederi pentru firmele aflate in concordat preventiv

Noi prevederi legislative vor intra în vigoare pentru procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Aceasta după ce președintele a semnat decretul pentru modificarea Legii nr. 85/2014 prin procedură de urgență.

Ce noutăți au fost aduse

Operatorii economici aflaţi într-o procedură deconcordat preventiv, deschisă înainte de 17 iulie 2022, vor avea dreptul săsolicite prelungirea termenului pentru satisfacerea creanțelor stabilite princoncordat cu încă 24 luni.

Prevederile se aplică operatorilor economici care au mai beneficiat de prelungiri ale concordatului preventiv.

Durata totală maximă a derulării concordatului, incluzând prelungirile, va fi de 60 luni calculate de la data omologării.

Cererea de prelungire a termenului pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat va puta fi formulată oricând de către administratorul concordatar, până la dispunerea închiderii procedurii. Cererea va fi însoțită de hotărârea adunării creditorilor concordatari de aprobare a prelungirii.

Creditorii concordatari care au votat împotriva prelungirii concordatului preventiv își vor recupera creanța prin orice alte modalităţi prevăzute de lege.

O cladire va fi transformata in hotel de lux

Începând cu data prelungirii, creditorii concordatari care au votat împotriva prelungirii concordatului preventiv, precum și creditorii neconcordatari vor putea formula cereri de deschidere a procedurii insolvenței față de debitor.

De asemenea, legea va cuprinde faptul că în termen de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, poliţele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept, cu excepţia contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – Garanţii, prevăzută în secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, pentru care termenul de încetare de drept este de 150 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. În aceleaşi condiţii, încetează de drept şi contractele de reasigurare.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus