Oferte locuri de munca top

Noi praguri aplicate in achizitiile publice de la 1 ianuarie 2022

Noi praguri vor fi aplicate în procedurile de achiziție publică la nivel național.

Aceste modificări vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 și sunt aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment (lista atasata la finalul stirii).

Procedurile de atribuire reglementate prin Legea nr. 98/2016 vor fi aplicate în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

până la 31 decembrie 2021 –  începând cu 1 ianuarie 2022

Lucrări: 25.013.925 lei (5.350.000 euro) –  26.093.012 lei (5.382.000 euro)

Produse și servicii: 649.895 lei (139.000 euro) – 678.748 lei (140.000 euro)

Produse și servicii AC regionale/locale: 1.000.557 lei (214.000 euro) – 1.042.363 lei (215.000 euro)

Servicii sociale și alte servicii specific: 3.506.625 lei (750.000 euro) – 3.636.150 lei (750.000 euro).

De asemenea, autoritatea contractantă va avea obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achizițiilor ce au o valoare estimată, fără TVA, egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

până la 31 decembrie 2021 –  începând cu 1 ianuarie 2022

Produse și servicii: 2.001.114 lei (428.000 euro) –  2.089.574 lei (431.000 euro)

Lucrări: 25.013.925 lei (5.350.000 euro) –  26.093.012 lei (5.382.000 euro)

Servicii sociale și alte servicii specifice: 4.675.500 lei (1.000.000 euro) – 4.848.200 lei (1.000.000 euro).

Totodată, procedurile de atribuire prevăzute de Legea nr. 100/2016 vor fi aplicate concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 26.093.012 lei (5.382.000 euro), în loc de 25.013.925 lei (5.350.000 euro), cât este valabil până la finalul acestui an.

 

Descărcați aici Pragurile aplicabile procedurilor de achiziție publică – 2022

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus