Oferte locuri de munca top

Noi norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor

Noi norme tehnice ce privesc condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes național urmează să fie aprobate printr-un ordin de ministru (proiect Ordin atasat mai jos).

Prin revizuirea normelor s-au reanalizat și restrâns condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes național, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces, strict la drumurile de interes național, cu excepția sectoarelor de drumuri naționale situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ care sunt în administrarea consiliilor locale.

În anul 2017, la inițiativa CNAIR SA a fost aprobat OMT nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice, prin care s-a abrogat OMT nr.571/1997.

Față de cel din 1997, cel din 2017 a detaliat, între altele, unele condiții tehnice, în vederea asigurării durabilității și siguranței în exploatare a obiectivelor de utilitate publică, a drumurilor publice și drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cum sunt condițiile privind adâncimea de pozare a conductelor, subtraversărilor și protecția acestora, condiții prevăzute tocmai pentru prevenirea afectării drumurilor, indiferent de categoria din care fac parte (naționale, județene, locale, publice sau private, deschise circulației publice etc.).

Guvernanții susțin aprobarea unor noi norme tehnice în acest domeniu în vederea corelării prevederilor legale și pentru evitarea oricărei neclarități în aplicarea normelor în raport cu categoria drumului, respectiv drumuri naționale, județene, locale, publice sau private, deschise circulației publice etc.

Conform noilor norme sunt exceptate de la aplicarea prevederilor normelor tehnice, următoarele categorii de investiții:

* categorii de investiții ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice;

* categoriile de investiții pentru care au fost inițiate procedurile de achiziție publică pentru proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, până la data intrarii în vigoare  a prezentelor norme tehnice, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor /beneficiar, ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

* categorii de investiții pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.

 

Descărcați aici proiectul privind noile norme tehnice:

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Stirile zilei

Documentatie reaprobata pentru un important proiect rutier

74 km drum judetean vor fi modernizati cu fonduri nerambursabile

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

 

Sus