Oferte locuri de munca top

Noi norme europene propuse pentru infrastructura energetica

O propunere de revizuire a normelor Uniunii Europene privind rețelele transeuropene de energie (Regulamentul TEN-E) a fost adoptată de către Comisia Europeană. Aceasta are scopul de a sprijini mai eficient modernizarea infrastructurii energetice transfrontaliere europene și îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european.

Regulamentul revizuit va continua să asigure că noile proiecte răspund obiectivelor de integrare a pieței, competitivitate și siguranță a alimentării cu energie.

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a afirmat: „Datorită normelor revizuite privind TEN-E, tehnologiile curate vor putea fi conectate la sistemul nostru energetic – inclusiv energia eoliană offshore și cea pe bază de hidrogen. Trebuie să realizăm acum modernizările necesare pentru a îndeplini obiectivul Pactului verde referitor la neutralitatea climatică până în 2050.”

Noul Regulament TEN-E va contribui la realizarea obiectivelor UE de reducere a emisiilor prin promovarea integrării surselor regenerabile de energie și a noilor tehnologii de generare a energiei curate în sistemul energetic.

Regulamentul va continua să conecteze regiunile actualmente izolate de piețele energetice europene, să consolideze interconectările transfrontaliere existente și să promoveze cooperarea cu țările partenere.

Va contribui la realizarea în timp util a infrastructurii transfrontaliere prin propunerea unor modalități de simplificare și accelerare a procedurilor de obținere a licențelor și autorizațiilor.

Propunerea Comisiei include:

* o obligație, pentru toate proiectele, de a îndeplini criterii obligatorii de durabilitate și de a urma principiul „de a nu face rău” înscris în Pactul verde;

* o actualizare a categoriilor de infrastructură eligibile pentru sprijin prin intermediul politicii TEN-E, punându-se capăt sprijinului acordat infrastructurii pentru petrol și gaze naturale;

* un nou accent pus pe rețelele electrice offshore, cu dispoziții care prevăd facilitarea unei planificări și a unei implementări mai integrate a infrastructurii pe uscat și offshore prin introducerea ghișeului unic offshore;

* un nou accent pus pe infrastructura pe bază de hidrogen, incluzând transportul și anumite tipuri de electrolizori;

* norme actualizate pentru promovarea utilizării rețelelor electrice inteligente, în scopul de a se facilita electrificarea rapidă și extinderea generării de energie din surse regenerabile;

* dispoziții noi privind investițiile în rețele inteligente pentru integrarea gazelor curate (precum biogazul și hidrogenul verde) în rețelele existente;

* o atenție susținută acordată modernizării rețelelor electrice și stocării energiei electrice, precum și rețelelor de transport al carbonului;

* dispoziții noi privind sprijinul pentru proiecte care conectează UE cu țări terțe (proiecte de interes comun sau PIC) care demonstrează avantajul și contribuția reciprocă la realizarea obiectivelor globale ale Uniunii în materie de energie și climă în ceea ce privește siguranța alimentării cu energie și decarbonizarea;

* un cadru de guvernanță revizuit menit să consolideze procesul de planificare a infrastructurii și să se asigure că acesta este aliniat cu obiectivele climatice și cu principiile noastre legate de integrarea sistemului energetic, printr-o mai mare implicare a părților interesate de-a lungul întregului proces, un rol consolidat al Agenției UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și o mai bună supraveghere din partea Comisiei;

* măsuri de simplificare a procedurilor administrative, accelerându-se implementarea proiectelor, reducându-se procedurile de obținere a licențelor pentru PIC pentru a se evita înregistrarea de întârzieri legate de proiecte care facilitează tranziția energetică și consolidându-se transparența și participarea la consultări. 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus