Oferte locuri de munca top

Noi modificari in receptia constructiilor de infrastructura

Regulamentul privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii de transport urmează să fie modificat și completat. Mai exact, va fi modificată hotărârea din 1994 prin care a fost aprobat regulamentul, prin introducerea unei noi anexe (atașată mai jos), dar și prin introducerea unei norme tranzitorii, care să statueze neaplicarea noii reglementări propuse pentru construcţiile pentru care recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv cea finală, se află în desfăşurare la data intrării în vigoare a noii hotărâri.

Prin urmare, aceste noi modificări nu se vor aplica în cazul construcțiilor pentru care recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv cea finală, se află în desfăşurare la data intrării în vigoare a noii hotărâri propuse de guvernanți.

Aceștia consideră că în actualul Regulament există omisiuni care nu permit acoperirea tuturor situațiilor create de recepționarea proiectelor complexe de infrastructură, precum și de exigențele de implementare a acestora, de tipul contractelor de proiectare și execuție, etc.

Existența unei singure reglementări legale care să acopere toate categoriile de lucrări, determină ca aplicarea acesteia pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național să fie dificilă și, în multe cazuri, incompletă, mai menționează oficialii.

Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire sau desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.

Conform noii anexe, recepţia la terminarea lucrărilor şi respectiv recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi, obiecte sau sectoare din construcţia autorizată, în cazul în care Investitorul decide astfel, dacă acestea pot fi utilizate separat conform destinației lor.

Cele două recepții se pot realiza și pentru lucrările care au fost executate în baza unor contracte diferite de execuție lucrări, dar având lucrări autorizate prin aceeași autorizație de construire.

În cazul în care Investitorul decide preluarea unei părţi din construcție, înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-primire între Executant şi Investitor. Trebuie menționat că procesul-verbal de predare-primire încheiat între Executant şi Investitor nu reprezintă un  proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză.

În procesul-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în Anexa de mai jos se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii de construcţie în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare, pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate.

Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra Investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor care decurg din executarea necorespunzătoare a lucrărilor.

Descărcați aici noua anexă din proiectul de Hotărâre de Guvern:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Stirile zilei

S-a aprobat construirea unui hotel cu 15 niveluri in Capitala

Constructia unui hotel modern va demara in septembrie

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus