Oferte locuri de munca top

Noi modificari in normele privind gestionarea fondurilor europene

Vor fi modificate normele metodologice privind gestionarea financiară a fondurilor europene printr-o Hotărâre, ce urmează să fie aprobată astăzi de Guvern.

Astfel, beneficiarii vor avea obligaţia să depună, în termen de maximum 90 de zile de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare, cereri de rambursare în care valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene şi cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranşei de prefinanţare acordate.

În cazul în care se respectă termenul însă valoarea cererilor de rambursare depuse nu este în cuantumul menționat, autoritatea de management îl va notifica pe beneficiar cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat până la valoarea integrală a tranșei acordate, după validarea cererii/cererilor de rambursare depuse.

În cadrul normelor metodologice va fi introdus și un nou capitol privind Mecanismul de acordare şi de justificare/recuperare a ratei forfetare.

Acesta stabilește care sunt documentele ce trebuie depuse pentru ca sumele reprezentând finanţarea ratei forfetare să fie acordate beneficiarilor operatori de apă și apă uzată, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Acordarea sumelor se realizează la atingerea unui nivel în implementare a proiectului de 75%, ținând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor beneficiarilor.

De asemenea, se realizează în tranșe, conform graficului parte a Acordului de finanțare a ratei forfetare, în baza cererii de acordare.

Cererea de acordare a sumelor reprezentând rata forfetară depusă de beneficiar nu poate depăși valoarea maximă a ratei forfetare astfel cum este stabilită prin contractul de finanțare.

Pentru ca beneficiarul să justifice sumele solicitate prin cererea de acordare a tranșei din rata forfetară, acestuia îi revine obligația transmiterii lunar de Cereri de rambursare cu valoare  solicitată „0” aferente valorii tranșei acordate din  rata forfetară.

Neîncadrarea în termenele stabilite în graficul de rambursare aferent cererilor de rambursare cu valoare solicitată ”0”, atrage suportarea acelor cheltuieli aferente ratei forfetare din resursele proprii ale beneficiarilor, precum și  recuperarea de către AM POIM a sumelor acordate  și nejustificate.

 

Descarcati aici Hotararea de Guvern

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

 

 

 

Sus