Oferte locuri de munca top

Noi masuri pentru eficienta energetica: contoare si renovari de cladiri

Guvernul va aproba astăzi în regim de urgență noi modificări ale legii privind eficienţa energetică. Acestea stabilesc metodele de calcul și monitorizare a cantității obligatorii de economii de energie ce trebuie aplicate în vederea atingerii obiectivului național de eficiență energetică.

Contoare și repartitoare moderne

Contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență se vor moderniza sau se vor înlocui cu dispozitive care pot fi citite de la distanță până la 1 ianuarie 2027, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente demonstrează că acest lucru nu este rentabil.

Noi unitati locative, in curs de autorizare intr-un municipiu

De asemenea, utilizatorii finali vor putea solicita operatorilor de distribuție de gaze naturale montarea contoarelor inteligente.

Renovarea energetică

Anual, 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, vor fi renovate pentru a îndeplini cel puţin cerinţele minime de performanţă energetică prevăzute în capitolul V „Cerinţele de performanţă energetică a clădirilor” din Legea privind performanţa energetică a clădirilor.

Economii de energie la consumatorul final

Măsurile de politică de eficienţă energetică adoptate pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030 sunt prevăzute în Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030 și au ca scop obţinerea unor noi economii de energie. Valoarea cumulată a economiilor reprezintă o reducere minimă a consumului de energie finală în cuantum de 0,8% pe an pentru perioada 2021 – 2030, comparativ cu media consumului înregistrat în perioada 2016 – 2018.

Fabrica de materiale de constructii, extinsa cu aproape 9 mii mp

Cantitatea calculată de economii noi anuale se poate eșalona, cu condiția ca economiile obligatorii cumulate totale de energie la nivelul utilizării finale să fi fost realizate până la 31 decembrie 2030.

Pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților competente se pot lua în calcul economiile de energie care rezultă în urma aplicării măsurilor de politică de eficiență energetică, indiferent dacă au fost introduse până la 31 decembrie 2020 sau după această dată, cu condiția ca măsurile respective să conducă la noi acțiuni individuale care să fie întreprinse după 31 decembrie 2020.

Descărcați aici

Sus