Oferte locuri de munca top

Noi masuri pentru a urgenta proiectele finantate prin PNRR

Modificări legistative au fost votate de Camera Deputaților pentru implementarea mai rapidă a proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, a proiectelor de investiţii de peste 100 milioane lei, precum şi a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene realizate de operatorii regionali.

Schimbările ar trebui să permită realizarea în termenele asumate a proiectelor propuse a fi finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Prevederile, realizate în procesul de legiferare a OUG nr.26/2022, au fost trimise președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

Litigii privind prejudiciile

Termenul de depunere a întâmpinării în cazul litigiilor și cererilor va fi de 15 zile de la data comunicării de către instanța de judecată a cererii de chemare în judecată către pârât pentru:

* acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire

* executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică

* litigii ce privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea / entitatea contractantă referitoare la executarea contractului.

Noi cladiri rezidentiale langa un mare municipiu

Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor și cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor administrative poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ şi fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Apelul se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă și este soluționat de urgență şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei.

Totodată, hotărârea pronunțată în cazul litigiilor care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă referitoare la executarea contractului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Simplificarea exproprierilor

Modificările deputaților prevăd faptul că va fi posibilă schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului, în favoarea reprezentantului expropriatorului, cu respectarea dreptului comun.

În cazul imobilelor proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor proprietate publică a statului și care nu sunt înscrise în cartea funciară și care nu au valoare de inventar, schimbarea titularului dreptului de administrare în favoarea reprezentantului expropriatorului va putea fi făcută și în lipsa acestor date.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus