Oferte locuri de munca top

Noi măsuri fiscale pentru microîntreprinderi, dividende şi apă

2011-04-02_Signing_a_guest_bookProiectul de ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri fiscale, aflat în dezbatere publică, prevede ca pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor să fie majorat plafonul de încadrare în acest sistem de impunere de la 65.000 euro la 100.000 euro.

În plus, se introduce un sistem diferențiat de cote de impozitare între microîntreprinderile cu și fără salariați, între 1% – 3% .

Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

  1. a)1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
  2. b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
  3. c) 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Pentru veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv, se propune devansarea măsurii de reducere a cotei de impozit de la 16% la 5% din suma acestora, aplicabilă distribuirilor de dividende între persoanele juridice române.

Și pentru persoanele nerezidente, din România se propune devansarea măsurii de reducere a cotei de impozit pentru veniturile din dividende obținute de acestea, de la 16% la 5%, pentru anul 2016.

În domeniul contribuţiilor sociale obligatorii s-a propus exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate într-un alt stat care are tratat biltataeral cu România cu privire la asigurările de boală și maternitate.

Prin proiectul de ordonanță de urgență din punct de vedere a impozitelor și taxelor locale se propune ca, în cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

Noul proiect legislativ modifică și termenele de depunerea declarațiilor privind clădirile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu destinație nerezidențială sau mixtă, a declarațiilor privind mijloacele de transport radiate din circulație, precum și depunerea documentelor justificative eliberate în anul 2015, privind scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri, teren sau a mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice sau juridice care sunt îndreptățite prin lege să beneficieze de aceste facilități. Aceste termene au fost decalate, de la 29 februarie la 31 martie 2016,

Noul proiect propune reducerea cotei de TVA la 9% începând cu data de 1 ianuarie 2016 pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură.

Proiectul de Ordonanță prevede și sancțiuni. Astfel pentru necomunicarea informațiilor cu relevanță fiscală pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile s-a introdus o amendă contravențională cuprinsă între 500-2.500 lei.

Proiectul de act normativ este în dezbatere publică până la data adoptării de către Guvern. Până atunci cei interesați pot trimite propuneri, sugestii sau opinii pe marginea lui.
 

Sus