Oferte locuri de munca top

Noi masuri fiscale pentru contribuabili si debitori in relatia cu ANAF

Mai multe prevederi vor fi introduse și modificate în Codul de produră fiscală, în procedura de urgență.

Propunerile se află în prezent în consultare publică. (proiect atasat)

Dintre acestea vă prezentăm câteva.

Lista contribuabililor care nu au restanțe

A fost propusă realizarea listelor contribuabililor care nu au obligații restante, în sensul aducerii la cunoștinței opiniei publice a contribuabililor care și-au declarat și achitat la scandență obligațiile fiscale de plată și care nu figurează în evidențele fiscale cu obligații restante.

Blocuri cu 135 apartamente vor fi construite in provincie

În acest mod, în relațiile contractuale derulate de către mediul de afaceri, contribuabilii care nu au obligații restante pot fi considerați parteneri de încredere, consideră inițiatorii noului proiect de act normativ.

Listele vor fi realizate de organul fiscal central, precum și organul fiscal local.

Acestea ar urma să fie publicate trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Declararea stării de insolvabilitate

Va fi posibilă declararea stării de insolvabilitate a debitorilor care deţin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% din cuantumul obligațiilor fiscale restante.

Un nou supermarket va fi realizat pentru o mare retea de retail

Achitarea obligațiilor fiscale

Au fost propuse norme tranzitorii pentru debitorii care trebuie să achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar, respectiv:

* pentru debitorii care au depus cerere de eșalonare la plată fără garanții sau cu garanții insuficiente și se află în curs de soluționare la data intrării în vigoare a noii ordonanțe, acestea urmează să fie soluționate potrivit noilor reglementări, în sensul că debitorii respectivi pot beneficia de eșalonarea la plată numai dacă constituie garanții.

* pentru debitorii care la data intrării în vigoare a noii ordonanțe au eșalonări la plată și solicită modificarea sau menținerea eșalonării la plată trebuie să constituie garanții în termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu de către organul fiscal central.

De asemenea, s-a prevăzut că documentul prin care se stabilește cuantumul garanției ce trebuie constituită de debitorii în cauză este reprezentat de acordul de principiu comunicat de către organul fiscal central.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus