Oferte locuri de munca top

Noi majorari de salarii pentru cei ce lucreaza cu fonduri europene

Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene vor fi modificate printr-un nou Regulament-cadru.

În prezent, persoanele din echipele de proiecte finanţate din fonduri europene beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care sunt implicate.

În plus, în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei cu scopul de a desfăşura exclusiv activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene.

Ocuparea posturilor se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei, în baza unei proceduri interne de recrutare şi selecţie.

Noul act normativ  stabilește:

condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile sau pentru implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă prin act administrativ al conducătorului instituției și/sau autorității publice care va conține cel puțin numărul și denumirea posturilor precum și nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului – condiții generale și specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de finanțare de către autoritatea finanțatoare care gestionează programul din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat;

Oferta castigatoare pentru un contract de 29 mil euro

–  criteriile de acordare a procentului de majorare salarială pentru personalul cu funcția de bază în instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și în proiectele finanțate prin Mecanismul de redresare şi reziliență, după cum urmează:

a) până la 20 ore se acordă o majorare salarială de 10%;

b) între 21-40 ore se acordă o majorare salarială de 20%;

c) între 41-60 ore se acordă o majorare salarială de 30%;

d) între 61- 80 ore se acordă o majorare salarială de 40%;

e) peste 80 ore se acordă o majorare salarială de 50%.

Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% în funcție de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, după cum urmează:

a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;

b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;

c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus